Wydarzenia w polskim internecie - kalendarium
http://kalendarium.icm.edu.pl/

Zaczynam od X.25, Fido i BITNETu bo tak się ta historia rozpoczęła...
(skróty, źródła, kontakt)
1977-1978rządowe tematy badawcze: IV.6 „Komputeryzacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” (mgr inż. Andrzej Zienkiewicz, UW), RI.14 „Komputeryzacja szkół wyższych” (dr inż. M. Bazewicz, PWr.)F

1981-1983powstaje Międzyuczelniana Sieć Komputerowa (Gliwice, Warszawa, Wrocław) oparta na X.25?, F
1986CPBR 8.13 „Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej - KASK” (prof. D. Bem, PWr. + 17 uczelni), X.25, zakończenie projektu - XI 1990F
1986Tadeusz Wilczek i Tomasz Zieliński uruchamiają w Warszawie pierwszy BBS (działał kilkanaście godzin w tygodniu) 
koniec 1986-09Jacek Szelożyński zakłada w Gdańsku pierwszy BBS działający przez cały tydzień 
198xłącze Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie do Moskwy (bazy danych) 
wiosna 1987Jacek Szelożyński uruchamia na swoim BBSie pierwsze w Polsce połączenie z FidoNet uzyskując adres punktu od holenderskiego węzła. 
od 1987regularna wymiana poczty z węzłami BITNETu/Internetu przez telefon, w trybie terminalowym; FUW z CERN (maj 1987), CAMK warszawski z Danią (lipiec 1987)10-JG?, MK-2019
jesień 1987Jacek Szelożyński wraz z Janem Stożkiem i kilkoma innymi osobami tworzą polski region sieci FidoNet. Jacek zostaje pierwszym węzłem w regionie, Jan Stożek (węzeł numer 2) obejmuje funkcję koordynatora regionu. 
1987-1989w ramach KASK zostało napisane oprogramowanie X.2510-MK
początek 1988 - 1989łącza dzierżawione pomiędzy CIUW (BASF 7/38 VM/SP) a wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego:
Wydziałem Psychologii UW (do komunikacji wydziałowego SMa z CIUW-em; natychmiast po uruchomieniu BITNETU posłużyło do zestawienia zdalnego terminala 3270 w oparciu o PC-XT i specjalny modem - wdrożenie inż. Jacek Szamrej i mgr Stanisław Gasik. [CC]), Wydz. Chemii (Bartolik), FUW (M. Gromisz, Ks. Stojda), Wydz. Zarządzania (Jasionowski), MIMUW/PKiN, Ogród Botaniczny (doc. Batko, Wyszomirski, Materny);
Łącza były zrealizowane przy użyciu modemów Racal Milgo i protokołu BSC. [TW]
CC, TW
1988Jan Stożek uruchamia w mieszkaniu Tadeusza Radiusza Kremlin BBS, jeden z pierwszych w Moskwie; pomysł i inspiracja: Marek Car; BBS miał adres w polskiej sieci Fido 
1988-1989DECnet (Gliwice: Solarski, Kraków: Cyfronet, Krzysztof Gaweł, Jerzy Pawlus), połączenia częściowo przez X.25 10-SzS
1988-08powstaje lista dyskusyjna PLEARN-L na temat przyłączenia Polski do BITNETu (założyciel: Dave Phillips) [H]; dalsze działania: list do prez. EARN podpisany przez Philipsa, Kutnera, Gajewskiego, Zienkiewicza i in.; petycja [F]H, F
1989-06konferencja ICCI '89 w Toronto, w czasie której doszło do kontaktów osób wspierających podłączenie Polski do sieci międzynarodowych (Waldemar Koczkodaj, Andrzej Blikle, Dave Philips) i Tadeusza Węgrzynowskiego z CIUWCIUW
1989-08-02pierwszy numer „Donosów” (założyciel: Ksawery Stojda)?, H
1989-09powstaje lista dyskusyjna POLAND-L, „Discussion of Polish Culture list” (założyciel: Jerzy Pawłowski)H
1989-11list Jahsona Ohlera do Georga Busha w sprawie włączenia bloku wschodniego do ogólnoświatowych sieci komputerowych  

1990-02PPTiT podpisała z Alcatelem umowę na budowę sieci POLPAK (X.25)
1990-02próby łączności z EARN (BITNET) przez telefon z Wrocławia
1990-02-14(Paryż) CoCom znosi większość restrykcji na sprzedaż sprzętu komputerowego, środków łączności i precyzyjnych obrabiarek do byłych krajów komunistycznychF] (7 II - H]) MK-2019
1990-02-2xzezwolenie CoCom na przyłączenie Polski do EARN/BITNET
1990-03-09, 04-02dyr. CIUW Andrzej Zienkiewicz zamawia od PPTiT łącze do Uniwersytetu KopenhaskiegoCIUW
1990-03-09starania CIUW o uzyskanie oprogramowania i licencji od IBMCIUW
1990-04-08Polska uzyskuje członkostwo European Academic Research Network (EARN)H, F
1990-04-10…11spotkanie przedstawicieli EARN (Alain Auroux, Elisabeth Portneuve, Frode Greisen) ze stroną polską (Warszawa, Toruń, Kraków, Łódź, Wrocław) na Uniwersytecie WarszawskimCIUW
1990-05-17…18Polska włączona do EARN (list Frode Greisena z 14 VIII)CIUW
1990-05-28IBM (dr C.W. Loesch) odpowiada pozytywnie Uniwersytetowi Warszawskiemu na prośbę o włączenie UW do Inicjatywy Akademickiej IBMCIUW
1990-06w Usenecie powstaje grupa dyskusyjna soc.culture.polishH
1990-07-15pierwszy numer „Pigułek” założonych przez Marka Zielińskiego i Dave'a Philipsa
1990-07-15oddano do użytku kabel światłowodowy do Danii o pojemności 1920 połączeń telefonicznych
1990-07-17, 14:02Polska przyłączona do sieci BITNET (Warszawa, CIUW/PLEARN z DKEARN); łącze 9600 bps ([H]: o 14:01, pracujący od 9 do 20 przez 5 dni w tyg.), połączenie zestawił Tadeusz Węgrzynowski, RSCS przesłanie mailera, później listserva przez linię pl-dk; pierwszy listH, 10-TW, CIUW
1990-07wizyta amerykańskiej misji handlowej, licencja na używane już w ramach EARN oprogramowanie, zapowiedź udzielenia licencji na TCP/IP od IX 199010-TW
1990-??domena pl założona przez Jana Soerensena (dk)10-MK
1990-08regularna (do IV 1993?) wymiana poczty przez UUCP między Wrocławiem (amargosa) a Kopenhagą (dkuug); od X/XI adresy internetowe, domena pwr.pl; na początku przez modem 1200 bps; uruchomił Witold Paluszyński
1990-09-25PLEARN rozpoczyna pracę 24 godziny na dobęH
1990-09-26Łącze Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie do CERN, używane do 1994 r. Początkowo używane z protokołem DECnet, później (kiedy?) z protokołem IP.„KŚ”, SzS
1990-10-25 13:14Wrocław w BITNECIE (PLWRTU11) (dialup do Kopenhagi działał od marca); wg. CIUW] podłączenie to 10 XI 1990Janyszek, WM, CIUW
1990-11-19Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie dostaje sieć klasy C 192.86.14.0. Niestety, na razie nie wiadomo kiedy te adresy zaczęły być faktycznie używane na jego łączu do CERN-u.„KŚ”, SzS
1990-11-20Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie dostaje e-mail na adres user%chopin.decnet@uxplgw.cern.ch. Jak widać z adresu list ten mógł dojść do uxplgw w CERN-ie przez Internet, ale do maszyny chopin w Krakowie doszedł przez protokół DECnet i zapewne był pierwszym listem przysłanym do Polski z zagranicy przy użyciu tego protokołu.„KŚ”, SzS
1990-11-20Kraków podłączony do EARNCIUW
1990-11-28Katowice podłączone do EARNCIUW
1990-12-03…14First International School on Computer Network Analysis and Management w Trieście - okazja do zdobycia wiedzy i kontaktówCIUW
1990-12-17(?)Polska uzyskuje pełne członkostwo w CERNH

1991-01-06pierwsza konferencja NASK w Miedzeszynie10-MK
1991-01-10pierwsze wydanie spisu kontaktów „POLAND - ELECTRONIC CONTACTS” w „Pigułkach” nr 4; zawiera dziewięć adresów maszyn i adresów e-mail w sieciach BITNET, UUCP, DECNET i FidoNet; głównym autorem był Marek Zieliński
1991-01-15Lublin podłączony do EARNCIUW
1991-01-15…20spotkanie: Rafał Pietrak, Krzysztof Heller, Jurand Czermiński (Gd.), Bogumiła Rykaczewska-Wiórogórska, Andrzej Zienkiewicz, Maciej Kozłowski, Tadeusz Węgrzynowski; propozycja Pietraka i Hellera żeby uruchomić IP, Zienkiewicz: IV protokół wolny (używane multipleksery dzieliły pasmo na 4 kanały, używane były 3: DECnet, BSC (BITNET), X.25, czwarty był wolny)10-MK
1991wnioski grantowe do KBN o POLIP (POLish IP) Krzysztofa Hellera (dostał dofinansowanie) i wnioski uzupełniające CAMK i CBK (które przepadły); w ramach POLIP zakupiono router AGS+ i Sun GSStation, zrealizowano połączenia CIUW z Kopenhagą, FUW, CAMK i MIMUW w Warszawie oraz z Krakowem i Poznaniem. Wykonawcy wniosku: prof. Antoni Kreczmar, Stanisław Kurpiewski, dr Rafał Pietrak, dr Krzysztof Heller, dr Jurand Czermiński, dr Bogumiła Rykaczewska-Wiórogórska10-MK
1991-02-10Poznań podłączony do EARNCIUW
1991-03BASF w CIUW staje się przeciążony, konieczność upgrade'u (list Andrzeja Smereczyńskiego do dyr. CIUW Tadeusza Węgrzynowskiego)CIUW
1991-03-27Toruń podłączony do EARNCIUW
1991problemy z łącznością w sieci BITNET, przerwy do tygodnia, pierwsze próby protokołu BITNET over train 
1991-04-10przydzial sieci klasy B 148.81.0.0/16 WAWPOLIP10-MK, MK-2019
1991-04-16zebranie realizatorów sieci w CIUW dot. organizacji sieci szkieletowej; organizatorzy: A. Zienkiewicz, T. Hofmokl, udział: przedstawiciele większości środowisk akademickich; plan powołania Agencji d/s Sieci i Rady Użytkowników Sieci Szkieletowej CIUW
1991-04-05powstaje NASK (nazwa wymyślona przez Andrzeja Zienkiewicza) i jego Rada Użytkowników10-MK
1991-05-24podpisanie na UW umowy Inicjatywy Akademickiej IBM między polskimi uczelniami wyższymi (min. prof. Robert Głębocki) a IBM (Dilip Chandra)CIUW
1991-06kilku Polaków wzięło udział w konferencji INET 91 w Kopenhadze w czasie której została podjęta decyzja o założeniu Internet Society 
1991-06łącze IP Warszawa (Pietrak) - Kraków (Heller?), jeszcze bez podłączenia do InternetuRP, 10-MK, MK-2019
1991-06-08pierwsze LAN-y IP: FUW przy Hożej w Warszawie, Roman Szwed [10-JG?]; AGH - połowa 91 [10-SzS], PW - Rogowski (?)10-JG, 10-SzS
1991-06-20pierwszy numer „Dyrdymałek” (redakcja: Zbigniew Pasek)H
1991-06-30planowany początek działania sieci POLPAK TP S.A. opartej na X.25 (wg. informacji A. Zienkiewicza na zebraniu realizatorów sieci w IV 1990)CIUW
1991-07-24pierwsza maszyna unixowa w BITNECIE: Sun SS z UREP 
1991-078000 użytkowników po roku działania EARN-u10-TW
1991-08-17POCZĄTEK INTERNETU W POLSCE: pierwsze połączenie między Polską a światem przez łącze 9600 bps do Kopenhagi (jeden z czterech kanałów multiupleksera statystycznego); połączenie zrobione przy pomocy programu KA9Q z baraku przed budynkiem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) przy ul. Hożej; skonfigurował: Rafał Pietrak; zespół: Wojciech Bogusz, Jacek Gajewski, Marcin Gromisz, Michał Jankowski, Roman Szwed, Jerzy Tarasiuk, … Brak routingu do USA...., RP, popr. - PB
1991-08(?)Gdańsk w internecie 
1991-09Kraków w internecie 
1991-09-11…12sympozjum nt. Internetu w Toruniu, udział wzięło kilkadziesiąt osób z całej Polski i z zagranicy; program i lista uczestników10-MK, ..., JH (program)
1991rektor Uniwersytetu Warszawskiego powołuje Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 
1991powstaje NASK Service sp. z o.o. 
1991-11-15pierwszy „oficjalny” numer „Spojrzeń” (redakcja: Jurek Krzystek, Zbigniew Pasek, Jurek Karczmarczuk, Andrzej Kobos)H
1991-12 (?)długa przerwa w pracy sieci BITNET spowodowana zalaniem kabli w Warszawie; BITNET over train 
1991-12-20Białystok podłączony do EARNCIUW
199x (?)łącze Wrocław (PWr.) - Berlin (DFN); X.25, dostęp do baz danych; potem IP/SLIP 
1991-12-24Katowice w internecie; łącze do NASK na KA9Q, 2400 bps 
1991-12-15?FUW ma routing do USAMJ

1992-01-01Toruń w internecie; łącze 9600 bps (?) do NASK w Warszawie na KA9Q, sieć 192.124.116/24 (158.75/16 chyba była nieco później); autor tego kalendarium miał przydzielony drugi od końca adres w tej podsieci: 192.124.116.253 
1992-01-07Szczecin podłączony do EARN poprzez PoznańCIUW
1992-01spotkanie nt. DNS w CIUW, Rafał Pietrak decyduje o utworzeniu org.pl i gov.pl, nikt nie chce przejąć nowych domen, za wyjątkiem IPPT, które zajmuje się od wtedy gov.pl10-MK]
1992-03-05Łódź podłączona do EARNCIUW
1992-03łącze satelitarne 64 kbps Warszawa-SztokholmMK-2019
1992-03-16Andrzej Smereczyński otrzymuje Electronic Frontier Foundation Pioneer Award za wkład w rozwój sieci w Polsce i krajach sąsiednich 
1992-03-26próba powołania Fundacji „Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe”CIUW
1992-04-23odbiór prezentu Motoroli (dzięki zaangażowaniu Marii Świętorzeckiej, Ala Jacksona i Jacka Kryta) 48 modemów 9600 bps przeznaczonych do podłączania polskich uczelniCIUW
1992-05 (lub wcześniej)pierwsze linuxy na Uniw. Śląskim - serwer DNS i router 
1992-05-13uruchomienie połączenia przez satelitę do Szwecji przez NASK (38400 bps); nieudane, zaczęło działać od 1992-06-02; poprzednie łącze: 9600 bps do Danii 
1992pierwszy serwer Usenet News: cocos.fuw.edu.pl zarządzany przez Michała Jankowskiego 
1992TP SA udostępnia połączenia z siecią X.25 pn. POLPAK; koszt: 200000 zł/mies. + 300 zł/min. + 5 zł/64B 
1992 wiosnapierwsze włamanie z Polski do komputera za granicą (może się mylę, proszę o uzupełnienie) 
1992warszawski ATM S.A. uzyskuje dostęp do Internetu jako pierwsza polska firma 
1992-07-08?Toruń ma routing do USA (sieć 158.75/16)Z
1992-08-31NASK uruchamia łącze 64 kbps Warszawa-Wiedeń 
1992-08 (?)nieregularny punkt Fido NCU BBS w siedzibie Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu regularnie wymieniał pocztę z Internetem; oprogramowanie: Remote Access i przerobiony program KA9Q; uruchomiony przez Rafal.Maszkowski%p23.f1.n481.z2.fidonet.org%ncubbs@cc.ncu.edu.pl; parametry: +48 56 14252, N81, MNP5, 2400; działał do pocz. 1993 r. (?); komputer dla Koła Naukowego Informatyki UMK został ufundowany przez UMK (kilka Mzł?) i MEN (10 Mzł). 
1992-10-15serwer FTP na Linuxie w OOO UMK 
1992-10-28PLEARN w Internecie, poczta dochodzi bezpośrednio przez SMTP zamiast przez danposta okrężną drogą przez Danię  
1992-11-05podpisanie na Network Services Conference w Pizie listu intencyjnego (T. Hofmokl, F. Greisen, Jonas Mockus) dot. podłączenia Litwy do EARN poprzez Polskę, do czego jednak nie doszłoCIUW
1992-11-28BGP na routerze w Warszawie; routing dynamiczny na łączach do Sztokholmu i Wiednia, przetestowany 2 dni później gdy padło łącze do Sztokholmu 
1992-11-28pierwszy gopher: gopher.torun.edu.pl uruchomiony przez Rafała Maszkowskiego 
1992-12-02umowę z NASK-iem na podłączenie do Internetu zawiera Pałac Młodzieży w Warszawie (w Pałacu Kultury i Nauki)MK-2019
1992-12powstaje „lista list” Rafała Maszkowskiego, która potem przekształciła się w Polskie Zasoby Sieciowe (aktywne do 1998 r., wersja HTML z 1997 r.) 

1993-01pierwszy serwer IRC - irc.uci.agh.edu.pl uruchomiony przez Grzegorza Aksamita; podłączony do sieci IRC (też w styczniu?) 
1993-04-09„Porozumienie placówek badawczych i uczelni warszawskich w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie oraz Komputerów Dużej Mocy” czyli początki WARMAN-aCIUW
1993-05?łącze Warszawa-LwówMK-2019
1993-05NASK zaczyna zatykać dziury na niesławnym frodo.nask.org.pl, korzystając z pomocy niezależnych ekspertów, dyrektor zmienia hasło z „barney” na inne 
1993-05-18firma ATM zawiera z NASK-iem umowę na podłączenie do InternetuMK-2019
1993-05-27 (??)łącze NASK do Sztokholmu ma 64 kbps: IP (34,8 kbps), X.25 (9,6 kbps) i TIP (IP, 'Internet komercyjny'?) (9,6 kbps); przez 1,5 tygodnia brak łączności z częścią Szwecji wyroutowaną przez TIP 
1993-06 (?)łącze NASK do Sztokholmu upgrade'owane do 128 kbps (???) 
1993-06 (?)pierwszy numer „Prasówki” - zawierającej zeskanowane artykuły z prasy drukowanej; robione przez J. Strzałkowskiego, Sz. Sokoła i V. Korecką; wydawana do marca 1996 r. 
1993-06-23The NORDUnet-Poland link is upgraded to 64Kb now (chodziło o kanał z IP?) 
1993-06włamania do maszyn NASK (bardzo intensywne od 1992 r.) omawiane na zebraniu NASK; blokada konta JP w FUW (czy wtedy?) 
1993-06-09Toruń ma drugie łącze do Warszawy: satelitarne przez TELE-Xa, 64 kbps 
1993-07-12łącze NASK do Sztokholmu upgrade'owane do 1,92 Mbps 
1993-07notowania giełdy warszawskiej dostępne w internecie (Jacek Czernuszenko) 
1993-08pierwszy serwer WWW: www.fuw.edu.pl - Marcin Gromisz, Wojtek Bogusz, Kacper Nowicki, Michał Jankowski.FUW
1993-09-15pierwsza (o ile wiadomo) szkoła średnia w Internecie na łączu dzierżawionym: IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu?, JŻ
1993-09Solidex i TP SA oferują dostęp do POLPAK-u (X.25, nie Internet) na Poczcie Głównej w Krakowie; 800 zł/min., konto: 2,5 Mzł/mies. 
1993-10bramka FidoNet-Internet w Pałacu Młodzieży w Warszawie, uruchomiona przez Krzysztofa Hałasę, zamknięta na żądanie NASK-u gdyż: „Sieć FIDO jest jedynie nam znaną, w której funkcjonuje legalny klub hacker'ów, bardzo nam przeszkadzającym w pracy.” NASK dopuszcza ponowne otwarcie bramki m.in. po „ustaleniu, kto będzie pokrywał koszty transferu informacji z sieci FIDO przez NASK” (Andrzej Zienkiewicz); poczta Fido-Internet w Polsce była potem wymieniania przez USA przez system Rafała Wiosny, do 1995 r. (?), potem bramka wróciła na jakiś czas do PM 
1993-11-15dyrektor CIUW Tadeusz Węgrzynowski informuje o planach wprowadzenia opłat indywidualnych za dostęp do BITNET-u; lawina protestów 
1993-12-14zmiana statusu prawnego NASK na Jednostkę Badawczo-Rozwojową; poprzednio NASK był formalnie częścią Uniwersytetu Warszawskiego 
1993-12drugi (?) serwer WWW: UCI AGH, Kraków, Szymon SokółSzS
1993-12-29pierwsza instytucja wojskowa w Internecie: WSOWRiA w Toruniu 

1994-04Stan Tymiński otrzymuje od Min. Łączności potwierdzenie, że ustawa o łączności nie wymaga żadnych zezwoleń na usługi internetowe (jaka to była dobra ustawa...) 
1994-07Usenet News: pierwsze grupy pl.*: pl.polwro, pl.listserv.polip (Tomasz Surmacz, Michał Jankowski)... , SzS
1994-06w Warszawie powstaje Maloka BBS z dostępem do Internetu; cena dostępu jest niższa niż w NASK (480 kzł vs. 1,5 Mzł/mies.); założyciel Maloki, Stanisław Tymiński (drugie miejsce w wyborach prezydenckich w 1990 r.) twierdzi, że Ministerstwo łączności pozwoliło mu na działalność już po tygodniu od złożenia podania 
1994-06-29porozumienie JBR NASK z MSW dotyczące współpracy w zakresie sieci telekomunikacyjnych link
lato 1994serwer WWW na Politechnice Śląskiej w Gliwicach: http://www.polsl.gliwice.pl/ (stan z 1997 r.), Justyna DziumaJD
1994-08?pierwszy polski premier w Internecie, m.in. działało polecenie: finger wpawlak@bisco@bimain.urm.gov.pl 
1994-10-11pierwszy numer dodatku Gazety Wyborczej „Komputery i Biuro” oraz „Gazety w Krakowie” (?) w sieci 
1994-11seria awarii łącza do Szwecji 
1994-12-02Maciek Uhlig ogłasza Listę Aktualnych Problemów polskiego internetu 
1994-12na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego powstaje inicjatywa Internet dla Szkół - zamierzająca udostępniać tanio Internet szkołom; inicjator: Jacek Gajewski 

1995-01Publiczny Dostęp do Internetu zaczyna działalność w Łodzi; cena pełnego dostępu 38,5 nzł/mies. (385 tys. st. zł)
Informacja o usługach PDi przesłana w lutym 1995 r. z PDi do Fidonetu. Zamówił ją Wojciech Apel.
?, WA
1995-02pierwsze WWW instytucji kulturalnej - Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, najpierw gościnnie na serwerze PAP, potem NASK, następnie przeniesione na SunSITE'a w ICM.MvdH
pierwsze miesiące 1995XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie - drugie liceum w Polsce podłączone na stałe do Internetu. W szkole od kwietnia 1992 r. działał BBS sieci Fido. Starania o łącze do Internetu rozpoczął uczeń szkoły Piotr Kaczorowski w listopadzie 1993 r. Wymagały one wielu pism i rozmowy z dyrektorem NASK-u prof. Tomaszem Hofmoklem, który podchodził sceptycznie projektu, obawiając się "hackerów z FidoNET-u". W 1995 r. doszło do podłączenia przez łącze 64 kbps, pierwszy serwer nazywał się boss.staszic.waw.pl.PKa
1995-03 protest przeciwko nowelizacji ustawy o łączności i wprowadzeniu wymogu koncesji/zezwoleń na usługi internetowe
1995-04Powstaje firma Polbox (trzecia koncesja w Polsce)
1994-04-04powstaje lista dyskusyjna isoc-pl, wstęp do założenia PSI i oddziału ISoc
1994-09uruchomienie serwera archie w ICM przez Wojciecha Sylwestrzaka
1995-05-06„Życie Warszawy” w całości w Sieci (do 1996 r. (?))
1995-05-18powstaje Polska Społeczność Internetu, działała do ok. 1997 r., zastąpił ją polski oddział Internet Society
1995-05TP SA wchodzi do Internetu za pośrednictwem NASK, POLPAK-T
1995-07w Gliwicach powstał PIK-NET
1995-07-12łącze NASK Szwecja-USA zwiększa przepustowość do 34 Mbps
1995-09-21…22I Konferencja „Internet w Polsce” w Warszawie; w swoim wystąpieniu dyr. NASK Tomasz Hofmokl ogłasza plany taryfikacji „złotówka za megabajt”; Waldemar Pawlak jest pierwszym politykiem, który rozmawiał z wyborcami przez IRC
1995-11-09Kapituła Statuetek Pomnika Studenta przyznała statuetkę Tadeuszowi Węgrzynowskiego, dyrektorowi CIUW „w uznaniu pracy i zaangażowania w walkę o prawo i dostęp środowiska akademickiego do nowych technologii (...) tworzenie (...) EARN (...) walkę o bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów (...)”
1995-11-16NASK wysyła klientom listy o nowym cenniku; wprowadzenie opłat za ruch od stycznia 1996; ceny mają wzrosnąć od kilku do kilkudziesięciu razy
1995-11-29interpelacja posła Krzysztofa Króla w sprawie cennika NASK, odpowiedź ministra łączności A. Zielińskiego z grudnia. Zob. też archiwum akcji dotyczącej cennika.
1995-11-30spotkanie posłów (W. Pawlak, K. Król), KBN, PSI i NASK w Sejmie w sprawie cennika NASK; zapytanie poselskie W. Pawlaka (wg. M. Cara)MC
1995-12-12dyr. techniczny NASK Andrzej Zienkiewicz w z P. Cieślińskim z „Gazety Wyborczej” oświadcza: „Chcemy zdławić ruch w sieci.”
1995-12-30 (?)włamanie do serwera NASK, zmiana stron WWW przez 'Gumisia'

1996-01transmisja multicastingowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka przez MBONE i reflektor z mbone.mat.uni.torun.pl przez Rafała Maszkowskiegoart. JR
1996-04TP SA uruchamia dostęp anonimowy do Internetu przez modemy
1996-06-04NASK uruchamia łącze 3 Mbps do USA (DIGEX?)
1996-07-12Tomasz Kłoczko rzuca kamieniami w Okna (system MS Windows) z powodu niestandardowego kodowania polskich liter 
1996-07-31Maloka BBS Stana Tymińskiego kończy działalność w Polsce; właściciel uskarża się na wysokie koszty dzierżawy łącza
1996-09spotkanie na FUW z okazji 5-lecia polskiego internetu
1996-10-01wyłączenie przez NASK łącza do Wiednia, brak łączności ze światem przez 2 h; ogólne zaskoczenie, również w Wiedniu; optymalne feedy news nagle przestają być takowymi
1996-11-15Andrzej Górbiel z dodatku komputerowego „Gazety Wyborczej” zginął w wypadku samochodowym, ciężko ranny został Stanisław Stanuch
1996-12powstaje free.polbox.pl, serwer darmowych kont e-mail

1997-01uruchomienie infoseeka dla polskich serwerów WWW w ICM przez Wojciecha Sylwestrzaka
1997-02-16uruchomione łącze TPSA-Teleglobe 2 Mbps
1997-02pierwsza domena w art.pl: http://csw.art.pl/; art.pl to pomysł Wojtka Sylwestrzaka i Marty van der Haagen, rejestrację domen obsluguje ICMMvdH
1997-03do free.polbox.pl dołożony został serwer darmowych stron WWW
1997-04Polska dołącza do 6BONE, testowej sieci IPv6; pierwszy router: len.torun.pdi.net
1997-04pilotowa, eksperymentalna instalacja krajowej sieci ATM 34 Mb/s przedstawiona na wystawie POLMAN '97
1997-04-29 (?)zmiana przepustowości połączenia NASK-TPSA w Warszawie z 1 do 0,5 Mbps; łączność zaczyna być praktycznie niemożliwa - straty 50%; bramki w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi (?) i Poznaniu działają nadal
1997-06„ATM S.A., Internet Technologies Sp. z o.o. oraz SM-Media złożyły wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stosowania przez NASK niedozwolonych praktyk monopolistycznych przejawiających się między innymi w tym, że wprowadzone przez NASK opłaty za ruch telekomunikacyjny generowany, zamiast dotychczasowych opłat ryczałtowych, miały charakter antykonkurencyjny, eliminujący zainteresowanych z rynku usług operatorskich świadczonych na rzecz abonentów końcowych.” (wg. http://www.nask.pl/co_nowego.html)
1997-06-27podpisanie umowy między TEL-ENERGO a jednostkami wiodącymi (MAN Gdańsk, MAN Kraków, MAN Łódź, MAN Poznań, RSK Śląsk oraz MAN Wrocław) o budowie krajowej, naukowej sieci ATM 34 Mb/s
1997-07-15podpisanie umowy między jednostkami wiodącymi (MAN Gdańsk, MAN Kraków, MAN Łódź, MAN Poznań, RSK Śląsk oraz MAN Wrocław) o współdziałaniu w budowie krajowej sieci ATM
1997-08-08włamanie do SunSITE'a; próba podłożenia fałszywego ssh-1.2.20.tar.gz i przerobienia programu mirror; zawiadomienie prokuratury; sprawa toczyła się do ok. 2005 r.(!)
1997-08-28zwiększenie przepustowości łącz zagranicznych TPSA o 6 Mbps (do 1x2 Mbps MCI i 4x2 Mbps Teleglobe (z 2+2))
1997-09-10problemy z łącznością do „sieci korporacyjnej” NASK
1997-10-01TP SA zaczyna obsługiwać przypadki nadużyć popełnionych przez jej klientów
1997-04operacyjne działanie sieci POL-34
1997-12-13awaria łącza ICM-TPSA; spadek przepustowości z 2 do 1 Mbps, całkowite zapchanie

1998-02sieć NASK gubi 20% pakietów
1998-03-01koniec umowy NASK-u z DIGEX-em, likwidacja połączenia do USA; ogólne zaskoczenie, optymalne feedy usenetowe szlag trafia
1998-03-23bramka NASK-TPSA w Warszawie przełączona na 2 Mbps; połączenie między NASK i TP zaczęło znów działać po roku przerwy, straty pakietów spadły do 10% (w tym samym czasie NASK-SUNET - 25%, TPSA-Teleglobe - <10%)
1998-03-22Marek Car, prezes Polskiej Społeczności Internetu zginął w wypadku samochodowym
1998-05-19Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A. (CST) otrzymało dyplom Ministra Łączności i Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich za wdrożenie usługi dostępu do Internetu przez ogólnopolski numer telefonu 0 20 21 22.
1998-06uruchomienie niezależnego satelitarnego łącza międzynarodowego dla sieci POL-34 pomiędzy Łodzią a Sztokholmem (Telenordia?)
1998-06-19NASK ogłasza nowy cennik
1998-09-09upgrade łącza ICM-TPSA do 3 Mbps
1998-09-24koncert internetowy Warszawa-Helsinki-Oslo podczas 41-go Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień - Północ '98. Opis jest dostępny już tylko przez archive.org, ale nagrania zachowały się na nadal żywym sunsicie.MvdH
1998-09-25połączenie POL-34 - ICM
1998-10Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe otrzymuje status członka stowarzyszonego organizacji TERENA.
1998-10-07NASK robi upgrade łącza do Szwecji z satelitarnego 10(?) Mbps na podwodne 155 Mbps; po początkowym znacznym polepszeniu łączność ze Skandynawią robi się znacznie gorsza niż przedtem, z USA staje się prawie niemożliwa; łączność klientów NASK nie finansowanych przez KBN pozostaje dobra?, MK-2019
1998-12-01 ranonaprawa przez NASK wyjścia na świat dla klientów edukacyjnych - ograniczenie pasma podniesione z 8 do 43 Mbps (liczby niepewne)
1998-12-01po południu. wyłączenie przez NASK routingu na świat serwisów publicznych w ICM, w tym SunSITE; serwisy publiczne korzystają od tego momentu z wyjść zagranicznych TP SA i POL-34
1998-12-01strajk internautów; ogłoszony przez spamy, postulaty: zmiana cen TP SA; strajk nie został zauważony przez serwisy internetowe, za to widoczny był w mediach tradycyjnych
1998-12-01włamanie przez ssh 1.2.22 do www.tpsa.pl; zmiana zawartości WWW
1998-12-02ograniczenie dostępu do usług SunSITE klientom NASK
1998-12-03NASK prosi o wznowienie negocjacji, routing nadal odcięty, ale ograniczenia dostępu wyłączone
1998-12-03na spotkaniu w Wiedniu 33 kraje, w tym Polska (kto?) podpisały Umowę Wassenaar o kontroli eksportu uzbrojenia; pod wpływem administracji Clintona do umowy włączono zapisy o kryptografii, które mogą być zagrożeniem dla Internetu

1999-01-21Spotkanie w KBN nt. finansowania sieci w Polsce 
1999-01-29 (piątek)bez uprzedniego poinformowania cała sieć NASK była w proszku od 14:30 do 17:30, potem znowu kilka godzin w sobotę i kilka we wtorek (w niektórych miejscach do 12 w środę)
1999-04-01TP SA zwiększa przepustowość łącza do Teleglobe w NYC do 45 Mbps i dodaje połączenie 5 Mbps do Teleglobe we Frankfurcie
1999-03-04POL-34 podłącza się do TEN-155 (24 Mbps do Europy, 10 Mbps do USA)
1999-05-26 (?)ICM uzyskuje status pTLA (pseudo Top Level Aggregation) w testowej sieci IPv6 6BONE. Prefiks: 3ffe:8010::/28.
1999-06przepustowość połączenia ICM z TP SA wrasta z 3 Mbps do 155 Mbps
1999-06przyłączenie ICM do GIX-a providerów warszawskich (100 Mbps)
1999-06-06europejski protest przeciwko wysokim kosztom dostępu do Internetu polegający na bojkocie telefonów; polska grupa
1999-06-16przepustowość łącza Cyfronet-NASK zmienia się z 2 Mbps na 0,5 Mbps
1999-09-29„Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy po rozpoznaniu w dniu 15 września 1999 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 listopada 1998 r. DDI-II-53S/21/98/EA przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zainteresowanymi: ATM -S.A. w Warszawie, Internet Technologies Polska Sp z o.o. w Warszawie, SM-Media Sp z o.o. w Warszawie, o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, wydał wyrok, mocą którego zmienił decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości w ten sposób, że umorzył postępowanie administracyjne oraz zasądził na rzecz NASK od zainteresowanych ATM S.A., Internet Technologies Sp z o.o. oraz SM-Media koszty procesu. (wg. http://www.nask.pl/co_nowego.html)
1999-12Maciej Kozłowski z CAMK w Warszawie został dyrektorem NASK-u

2000-01-25awaria łącza POL-34 Poznań-Frankfurt, nowe łącze zaczęło działać dopiero 31 I
2000-02Łącze TP SA do USA zostaje poszerzone do 105 Mbps (IP), fizycznie do 155 Mbpsrzm, wojsyl
2000-02uruchomienie przez Telię routera podłączonego do sieci NASK (2*45 Mbps)
2000-02poszerzenie pasma połączeń POL-34 do 21 Mbps do Europy, 25 Mbps do USA
2000-02-03seria awarii, głównie w Niemczech, nęka POL-34 (16-18 II, 8-10 III)
2000-02-29ogłoszenie zakończenia udostępniania serwerów Usenet News bez ograniczeń użytkownikom TP SA od 1 III (<89gu90$92d$1@okapi.ict.pwr.wroc.pl>)
2000-04-07…0832-godzinny strajk serwerów IRC w Niemczech w proteście przeciwko atakom DoS, koordynator IRC w Polsce Piotr Kucharski, solidaryzując się, ogłasza +r w tym samym czasie (+r to stan "restricted", nie pozwala na korzystanie z przywilejów operatora kanału ani zostanie nim)?, PK
2000-09-05po długiej i ciężkiej chorobie zmarł założyciel i wieloletni Dyrektor JBR Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - NASK, fizyk, prof. dr hab. Tomasz Hofmokl
2000-09-05ICM dostaje prefiks 2001:06A0::/35 w nie-testowej przestrzeni adresowej IPv6 i zostaje subTLA (sub-Top Level Aggregation)
2000-09-16zebranie organizacyjne ISoc Polska
2000-09POL34: łącze 1 Gbps Wrocław-Poznańwojsyl, SzS
2000-10-02POL34: zamknięcie łącza do Telenordiiwojsyl
2000-10-04POL34: łącze komercyjne Łódź-Ebone/gts/pronet: 10,5 Gbpswojsyl
2000-10-31POL34: uruchomienie łącza 155 Mbps Warszawa-Łódź-Katowice-Krakówwojsyl
2000-11-01POL34: uruchomienie 78 Mbps do TEN155 oraz 77 Mbps UUNetwojsyl
2000-11-15zamknięcie PLEARNwojsyl
2000-11-24rejestracja Internet Society - Polska

2001-09-14obchody 10-lecia podłączenia Polski do Internetu, rozpoczęte imprezami w plenerze 7 IX, 14 IX odbyly sie wyklady w FUW i koncert internetowy - trzy zespoły w Gdańsku, Krakowie i Warszawie wykonywały znane utwory i jeden napisany specjalnie na tę okazjęMvdH, popr. - PB

Skróty literowe i myślowe:

Źródła

Wiele informacji historycznych zaczerpnąłem z
„Pigułek”. [P]

Informacje o niektórych wydarzeniach zostały podane za kalendarium serwisu Winter. [W]

Wykorzystałem też archiwa komunikatów Zbigniewa Szewczaka o funkcjonowaniu Sieci w Toruniu. [Z]

Dokumentacja sprawy podwyżki cen przez NASK w grudniu 1995 r. została zebrana przez Maćka Uhliga. [M]

Informacje o sieci FidoNet mam głównie z pracy magisterskiej Pawła Wojciechowskiego oraz od autora tej pracy (niestety URL jest nieaktualny, a nie zachowałem kopii pracy). [W]

O historii POL-34 dowiedziałem się z WWW. [34]

Niektóre daty z lat 1987-1991 znalazłem w History of Poland-L Marca Samocia (nieaktualny URL). [H]

Z pracy magisterskiej Wojciecha Fijałkowskiego „Historia sieci komputerowej EARN w Polsce” zaczerpnąłem informacje o początkach sieci w Polsce oraz o BITNET/EARN. [F]

Wiele informacji uzyskałem słuchając wypowiedzi uczestników spotkania dot. historii internetu, zorganizowanego przez Jacka Gajewskiego 19 V 2001 r. Uczestniczyli: Jacek Gajewski, Maciej Kozłowski, Rafał Maszkowski, Szymon Sokół i Tadeusz Węgrzynowski. Część informacji zostanie zapewne wykorzystana w referacie JG na spotkaniu w 10-tą rocznicę uruchomienia polskiego internetu [10-MK itp.].

Informacje o Internecie na Wydziale Fizyki UW są w http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/internet.html [FUW].

Kopie dokumentów udostępnił mi Tadeusz Węgrzynowski, długoletni dyrektor Centrum Informatycznego UW [CIUW].

Część informacji o Internecie w Toruniu wziąłem z kalendarium J. Żenkiewicza [JŻ].

Inne osoby, które podały informacje, wskazały źródła lub miały cenne uwagi: Wojciech Myszka [WM], Józef Janyszek, Szymon Sokół [SzS], Wojciech Sylwestrzak [wojsyl], Piotr Kulaga, Rafał Wiosna, Marek Car, Joachim J. Włodarz, Cezary Cichocki [CC], Tomasz Surmacz, Bogumiła Rykaczewska-Wiórogórska, Rafał Pietrak [RP], Jacek Gajewski, Tadeusz Węgrzynowski, Maciej Kozłowski (10-MK, MK-2019), Marta van der Haagen, artykuł Jarosława Rafy, Michał Jankowski [MJ], Przemysław Baszkiewicz (PB), Joerg Hertzer (JH), tekst w „Komputer Świat”, Wojciech Apel [WA], Piotr Kucharski [PK], Piotr D. Kaczorowski [PKa], Justyna Dziuma [JD]. (proszę o przypomnienie, tych których nie uwzględniłem).

Dopiero zacząłem dodawać informację identyfikującą źródło do poszczególnych dat (na końcu w nawiasach kwadratowych, analogiczne oznaczenia są w spisie źródeł powyżej), więc większość z nich jej nie ma. Proszę o przysyłanie uzupełnień.

Proszę o przysyłanie uzupełnień i poprawek - Rafał Maszkowski <rzm@icm.edu.pl>
Ostatnie zmiany: 2012-10-22…26: łącze IFJ, korekta, linki do http://archive.org/; 2013-05-14 ulotka PDi (od WA); 2014-03-14 linki, Electronic Contacts, cudzysłowy; 2014-10-27 drugie LO, uzupełnienie do strajku IRC, dużo małych poprawek, 2019-05-30 MK-2019, 2020-12-01 poroz. NASK-MSW.